Onze nieuwe juryleden!!

Zondag 24 juli 2022 werd bij TVE Soundsystem in Peer onze jurytraining gehouden. Vroeg in de ochtend werd al begonnen, waarbij sommige deelnemers al een rit van ruim 2 uur achter de rug hadden. Onder de leiding van de Hoofdjuryleden die in april door EMMA Europe werden bijgeschoold werd de training gegeven. Begonnen werd met de uitleg over wat EMMA eigenlijk inhoudt en waarvoor EMMA staat. Vervolgens kwamen alle theoretische facetten aan bod, van Sound Quality tot Install, en van ESPL metingen tot Tuning. Na een lunchbreak werd verder gegaan met de praktische kant van het jureren en werd het geleerde van de ochtend in de praktijk gebracht. Een leerzame dag die eindigde met het overhandigen van het felbegeerde certificaat. We wensen alle juryleden, veel succes toe maar vooral ook veel plezier op onze wedstrijden.

Dank aan TVE voor het beschikbaar stellen van hun ruimte en de gastvrijheid waarmee we ontvangen zijn!!